Pågående projekt

Fjärrvärmearbetet är lokaliserat till Gullbernavägen, norr om Lyckebyvägen.

Tidsperiod: arbetet påbörjas i vecka 44 och pågår fram till början av 2018.

Påverkan: viss trafikstörning kommer att uppstå.

 

Vid frågor kontakta

Mats Hjortsberg, projektledare

Telefon 0708-78 33 30

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende i delar av Nättraby.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Empower. Preliminär tidplan för utbyggnaden är maj 2016 - mars 2017.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Empower på telefon 070-287 70 69 eller via e-post infosweden@empower.eu

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

I Karlskrona kommun storsatsar vi på fiber. Framtidens kommunikation blir nu verklighet för boende på Trummenäs.

Utbyggnad sker i samarbete med vår entreprenör Eltel Networks. Preliminär tidplan för utbyggnaden är september 2016 - mars 2017.

Kontakta oss:

För frågor gällande grävning och installation kontakta vår entreprenör Eltel Networks på telefon 072-537 81 57 eller via e-post eltel-kristianstad@eltelnetworks.se

För övriga frågor kontakta oss på tel 0455-783 90 eller via e-post fiber@affarsverken.se

För mer information:

Läs mer om aktuell status för ditt område på www.affarsverken.se/fiber

Läs mer om vårt öppna stadsnät på www.affarsverken.se

Läs mer om vilka tjänsteleverantörer och tjänster stadsnätet erbjuder på www.karlskronaporten.net

Under maj påbörjas en omfattande utbyggnad av fjärrvärmenätet på Trossö.

Områden som berörs

Berörda områden är Borgmästarekajen med start vid Pottholmen, förbi Blekinge museum och Fisktorget samt Styrmansgatan till Hantverkaregatan. I samband med att fjärrvärmen byggs ut samförläggs även el, fiber och Karlskrona kommuns vatten och avlopp på delar av sträckan. 

Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart vid årsskiftet men viss återställning kommer att kvarstå till våren 2019. Under arbetets gång kommer framkomligheten förbi området att påverkas.

Frågor? Välkommen att kontakta oss!

Har du några frågor, kontakta projektledare Mats Hjortsberg på 0708-78 33 30.

Senast ändrad: 2012-12-06 15:51

Chatta med kundservice