Pågående projekt

Under maj påbörjas en omfattande utbyggnad av fjärrvärmenätet på Trossö.

Områden som berörs

Berörda områden är Borgmästarekajen med start vid Pottholmen, förbi Blekinge museum och Fisktorget samt Styrmansgatan till Hantverkaregatan. I samband med att fjärrvärmen byggs ut samförläggs även el, fiber och Karlskrona kommuns vatten och avlopp på delar av sträckan. 

Arbetet utförs i etapper och hela projektet beräknas vara klart vid årsskiftet men viss återställning kommer att kvarstå till våren 2019. Under arbetets gång kommer framkomligheten förbi området att påverkas.

 

Statusuppdatering 180709

Etapp 1, Borgmästarekajen

Svetsning pågår, återfylls under juli månad.

Etapp 2

Hantverkaregatan - schaktstart v 33, beräknas klart v 36. Återvändsgata under arbetet. Privata parkeringar är tillgängliga under arbetet.

Styrmansgatan ner till Skeppsgossegatan - schaktstart v 34-35. Infart till Styrmansgatan 36 kommer att vara tillgänglig.

Skeppsgossegatan (Fisktorget) - påbörjas när Styrmansgatan är uppschaktad, under september. Kommunala parkeringarna ej tillgängliga. Beräknas vara klart i november.

Etapp 3 lokalgatan Borgmästarekajen

Schaktstart v 34. Kommunala parkeringarna endast tillgängliga under första delen av schaktarbetet. Privata parkeringsplatser kommer att påverkas. Gatan stängs efter hand av helt för biltrafik.

Etapp 4, utanför museet

Schaktstart i oktober.

 

Frågor? Välkommen att kontakta oss!

Har du några frågor, kontakta projektledare Mats Hjortsberg på 0708-78 33 30.

Senast ändrad: 2012-12-06 15:51

Chatta med kundservice