Omläggning på Stumholmen

Statens Fastighetsverk bygger ut Marinmuseum för att bygga en ubåtshall. I samband med detta flyttade Affärsverken befintliga fjärrvärmerör samt elkablar. Karlskrona kommun flyttade även vattenledningarna.

Tidsperiod: Klart mars 2012.

Senast ändrad: 2012-08-30 09:04

Chatta med kundservice