Nytt Kraftvärmeverk i Karlskrona 2012

I och med Karlskrona kommuns största miljösatsning någonsin, Kraftvärmeverk Karlskrona, kan Affärsverken leverera miljövänlig fjärrvärme och även lokalt producerad miljöel, som räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström.

De 65 GWh el som produceras motsvarar hushållselen till 21 000 lägenheter, fast det finns bara omkring 13 000 lägenheter i Affärsverkens distributionsområde. Den värme som produceras skulle räcka till att värma upp 1 000 flerbostadshus eller 5 000 villor via fjärrvärmenätet. Så många villor är ännu inte anslutna till nätet, men med tanke på kundernas efterfrågan och den höga utbyggnadstakten är satsningen välgrundad.

Byggstart: 2009

Klart för drift: september 2012

Investeringskostnad: cirka 750 MSEK

Mer information om Kraftvärmeverk Karlskrona

Senast ändrad: 2012-05-28 17:26

Chatta med kundservice