Karlskronahem har anslutit Marieberg till Affärsverkens fjärrvärmesystem

Karlskronahem har anslutit sitt primärsystem till Affärsverkens huvudledning

Tidsperiod: Klart hösten 2012.

Senast ändrad: 2012-10-30 10:47

Chatta med kundservice