Karlskrona kommun har exploaterat nytt bostadsområde på Västra Gärde

Affärsverken etablerade elnät, fiber och gatubelysningsnät i det nya bostadsområdet på Västra Gärde, som exploaterade av Karlskrona Kommun.

Tidsperiod: Klart i november 2012.

Vid frågor kontakta: Andreas Johansson telefon 0708-78 33 49.

Senast ändrad: 2012-10-19 10:27

Chatta med kundservice