Affärsverken har ersatt befintlig gasoltank med fjärrvärme, samt ändrat elnätet på Verkö

ABB uppför en ny produktionsanläggning samt kontorsbyggnader på Verkö. Nybyggnationen påverkade Affärsverkens infrastruktur. Affärsverken avetablerade därför gasolen, lade om befintliga elkablar, samt utökade den befintliga elnätsanslutningen på Verkö. I samband med gasolavyttringen bygger Affärsverken ett nytt fjärrvärmenät. Inom en femårsperiod kommer nätet att byggas ihop med stamledningen som går till det nya Kraftvärmeverket.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013

Senast ändrad: 2012-08-30 09:02

Chatta med kundservice