Tidigare projekt 2012

Affärsverken etablerade elnät, fiber och gatubelysningsnät i det nya bostadsområdet på Västra Gärde, som exploaterade av Karlskrona Kommun.

Tidsperiod: Klart i november 2012.

Vid frågor kontakta: Andreas Johansson telefon 0708-78 33 49.

Affärsverken har dragit in fjärrvärme, el samt fiber till fastigheten.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013.

Statens Fastighetsverk bygger ut Marinmuseum för att bygga en ubåtshall. I samband med detta flyttade Affärsverken befintliga fjärrvärmerör samt elkablar. Karlskrona kommun flyttade även vattenledningarna.

Tidsperiod: Klart mars 2012.

ABB uppför en ny produktionsanläggning samt kontorsbyggnader på Verkö. Nybyggnationen påverkade Affärsverkens infrastruktur. Affärsverken avetablerade därför gasolen, lade om befintliga elkablar, samt utökade den befintliga elnätsanslutningen på Verkö. I samband med gasolavyttringen bygger Affärsverken ett nytt fjärrvärmenät. Inom en femårsperiod kommer nätet att byggas ihop med stamledningen som går till det nya Kraftvärmeverket.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013

Karlskronahem har anslutit sitt primärsystem till Affärsverkens huvudledning

Tidsperiod: Klart hösten 2012.

Affärsverken har byggt vidare på fiber- och fjärrvärmenätet i Nättraby. Samtidigt har Karlskrona kommun lagt om vattenledningarna.

Tidsperiod: Klart årsskiftet 2012/2013.

I och med Karlskrona kommuns största miljösatsning någonsin, Kraftvärmeverk Karlskrona, kan Affärsverken leverera miljövänlig fjärrvärme och även lokalt producerad miljöel, som räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström.

De 65 GWh el som produceras motsvarar hushållselen till 21 000 lägenheter, fast det finns bara omkring 13 000 lägenheter i Affärsverkens distributionsområde. Den värme som produceras skulle räcka till att värma upp 1 000 flerbostadshus eller 5 000 villor via fjärrvärmenätet. Så många villor är ännu inte anslutna till nätet, men med tanke på kundernas efterfrågan och den höga utbyggnadstakten är satsningen välgrundad.

Byggstart: 2009

Klart för drift: september 2012

Investeringskostnad: cirka 750 MSEK

Mer information om Kraftvärmeverk Karlskrona

Senast ändrad: 2013-12-17 11:10

Chatta med kundservice