Långsiktig produkt kan trygga din elkostnad

Publicerad 03 maj 2013 08.36

Som första företag i Sverige erbjuder nu Affärsverken ett fast pris med längre bindningstid än fem år till Sveriges elkonsumenter. Det nya åtta-årsavtalet lanseras i dag och syftar till att ge kunderna ett långsiktigt tryggt elpris och slippa oroa sig över utvecklingen på elbörsen ett tag framöver.

- Vi försöker vara följsamma och lyssna av marknadens önskemål och våra kunders behov, säger Anna Wallin, Marknad- och Försäljningschef på Affärsverken.  Vi vill också ge råd och rekommendationer som vi verkligen tror på. När priserna på fastprisprodukterna kommit ner till rimliga nivåer och många av våra kunder efterfrågar längre avtalstider, så blev åttaåringen en ny produkt, fortsätter Anna.

Många villaägare tecknar för närvarande bostadslån på åtta år till låg räntesats. Det innebär en trygghet och en känd kostnad. Nu ger Affärsverken sina kunder samma möjlighet för sin elförbrukning.

Elbörsen Nasdaq OMX Commodities har nyligen öppnat för handel i åren 2019-2023. Anders Karmehed, Affärsområdeschef för Elhandel på Affärsverken, menar att det möjliggör en transparent och rättvis prissättning mot kunderna. Åtta år är en lång tid på vår volatila marknad. Kostnaden för att ersätta den smutsiga elproduktionen är nyckeln till nivån på elpriserna på lång sikt. När vi jämför med investeringskalkylen för ny förnybar kraft så står sig vårt nya åttaårspris mycket bra, fastslår Anders. Oavsett om vi tittar tillbaka på det genomsnittliga rörliga elpriset under en tre- eller åtta-årsperiod, så kommer faktiskt det nya priset att lanseras på en lägre nivå.

För eventuella frågor kontakta:

Anders Karmehed, Affärsområdeschef Elhandel, telefon 0708-78 30 50
Anna Wallin, Marknads- och försäljningschef, telefon 0708-78 30 89

Senast ändrad: 2013-05-03 08:37

Chatta med kundservice