Affärsverken och Axpo sluter elavtal med Axfood

Publicerad 10 jan 2014 07.57

Axfood AB har slutit avtal med Axpo Sverige AB och Affärsverken AB om portföljförvaltning och fysisk leverans till samtliga egenägda butiker i Sverige. Kontraktet omfattar ca 280 GWh.

Axpo Sverige AB och Affärsverken har ett mångårigt samarbete kring elhandel och kombinerar sina styrkor för att ge en komplett och effektiv elhandelslösning.

Axfood sökte en förvaltningslösning som var anpassningsbar till en elmarknad i förändring. "Marknaden lyder under delvis nya förutsättningar och våra koncept hjälper Axfood fånga dess möjligheter" framhåller Cecilia Bergman kundansvarig på Axpo Sverige AB. Axpo har i över 15 år hjälpt stora företag att optimera elinköpet. "Vi lägger fokus på att med hjälp av vår erfarenhet och djupa marknadsinsikt, anpassa prissäkringar till våra kunders behov " avslutar Cecilia.

Det var också viktigt för Axfood med en lösning som smidigt hanterar den ekonomiska uppföljningen per bolag och butiker. För att vara ett nationellt elhandelsföretag så är vi fortfarande relativt små, berättar Anders Karmehed, Affärsområdeschef på Affärsverken. Men vi har lång erfarenhet av att ta hand om stora kunder med många anläggningar och företaget har vuxit inom portföljförvaltning de senaste åren. En kunnig och följsam organisation som tar hand om allt åt kunden är oftast sättet vi både vinner och behåller våra kunder på, menar Anders.

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 246 stycken. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar´n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker.

Affärsverken AB är ett Karlskronabaserat företag där Elhandel är ett av sex affärsområden. Med en tydlig inriktning på produktutveckling inom portföljförvaltning har företaget vuxit under det senaste året till en viktig spelare på marknaden. Affärsverken har unik kompetens inom hantering av kunder med många anläggningar och ligger i framkant i användning av system för förenkling av faktureringsprocessen.

Axpo Sverige AB är specialiserat på tjänster till elhandelsbolag, energiintensiva industrier och producenter. Företaget erbjuder avancerade portföljförvaltningstjänster och fysisk leverans till svenska och internationella kunder.

Axpo Group bestående av Axpo Power AG, Axpo Trading AG och Centralschweizerische Kraftwerke AG, är ett schweiziskt energibolag med lokal förankring och ett europeiskt fokus. Axpo är aktiva inom produktion, distribution och försäljning av el samt internationell trading. Axpo erbjuder även innovativa energitjänster till kunder i Schweiz och Europa.

För eventuella frågor kontakta

Anders Karmehed, Affärsområdeschef Affärsverken, tfn 0708-78 30 50

Cecilia Bergman, Key Account Manager, Axpo Sverige AB, tfn 040-10 76 81

Senast ändrad: 2014-01-10 07:58

Chatta med kundservice