Vi tar ett större miljöansvar

Publicerad 16 mar 2015 15.55

Affärsverken jobbar redan på bred front för en bra vardag i Karlskrona – med el, värme, stadsnät, skärgårdsturer och avfallshantering. Vi har nu dessutom tagit över hela ansvaret för kommunens renhållningsverksamhet.

Tjej som skalar morot vid en påse för matavfallAffärsverken utförde tidigare vissa uppgifter, som att hämta hushållsavfallet, på entreprenad. Men nu tar vi alltså över ansvaret för renhållningen från drift- och serviceförvaltningen på kommunen (tidigare tekniska förvaltningen) och fortsätter med såväl avfallshämtning som övrigt miljöarbete. Med i flytten följer tre anställda. Totalt arbetar nu ett 60-tal av Affärsverkens nära 200 medarbetare med renhållningsfrågor.

Fokus på helheten

– Det är roligt, intressant och utvecklande för oss att vi nu kan påverka renhållningsarbetet längs hela kedjan, säger Åke Svensson, som är chef för affärsområdet Renhållning på Affärsverken. Drift- och serviceförvaltningen har gjort ett bra jobb, och vi ska se till att driva utvecklingen vidare.

Förändringen går helt i linje med Affärsverkens strategi. Vi arbetar med inriktning på framtiden och har en mängd idéer, planer och projekt igång som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Karlskrona.

– Det ligger i vårt uppdrag att blicka framåt, säger Åke Svensson.

Ny energi ur matrester

Affärsverken håller till exempel på att undersöka möjligheterna att bygga, alternativt köra till, en biogasanläggning som kan förvandla matavfall till samhällsnyttig energigas.

– Vi fortsätter att kompostera hushållsavfallet, men förbereder oss samtidigt för nya lösningar för att ta vara på avfallet, säger Åke Svensson. Vi tar fram förslag på förändringar och förbättringar som politikerna sedan beslutar om.

Själva övertagandet av renhållningsverksamheten blir dock inte dramatiskt:

– En skillnad för kommuninvånarna blir att räkningen för avfallshämtningen kommer från oss istället för från kommunen från och med den 1 mars. I övrigt ska vi fortsätta att utveckla renhållningen i kommunen så att vi ligger i framkant med miljön i fokus.

Mer information om Renhållning

Texten är skriven av Christer Carlbäck och är hämtad från tidningen iKarlskrona nr 1/2015.

För mer information kontakta

Åke Svensson, chef affärsområde Renhållning
Telefon 0455-783 36
ake.svensson@affarsverken.se

Senast ändrad: 2015-03-16 16:17

Chatta med kundservice