Renhållningskunder med autogiro ska göra en ny ansökan hos Affärsverken

Publicerad 23 feb 2015 13.03

Affärsverken tar nu över renhållningen från drift- och serviceförvaltningen (f.d. tekniska förvaltningen) på Karlskrona kommun. I samband med detta behöver de renhållningskunder som har autogiro göra en ny ansökan hos Affärsverken. De kunder som berörs av detta har fått brev hem i dagarna.

Vanliga frågor i samband med ny ansökan om autogiro

Varför ska jag söka om autogirot?

Affärsverken är en ny betalningsmottagare och vi får inte överta drift- och serviceförvaltningens (f.d. tekniska förvaltningens) uppgifter om kundens bankkontonummer.

Jag har redan autogiro hos Affärsverken. Måste jag göra en ny ansökan ändå?

Ja, då renhållningen kommer att faktureras i ett annat datasystem än el/fjärrvärme/stadsnät.

Vilket kundnummer ska jag skriva?

Skriv det kundnummer du har haft hos drift- och serviceförvaltningen (f.d. tekniska förvaltningen) på Karlskrona kommun.

För mer information kontakta

Affärsverkens kundservice
telefon 0455-783 75
info@affarsverken.se

Senast ändrad: 2015-02-23 13:29

Chatta med kundservice