Elens dag den 23 januari

Publicerad 22 jan 2014 10.05

Den 23 januari uppmärksammas för första gången Elens dag. Utan elen skulle inte vår vardag funka. Tack vare den är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare och mycket mycket mer. Det är Svensk energi som uppmärksammar Elens dag inom sitt projekt Ladda Sverige där syftet är att sprida kunskap om el och elanvändning.

Vad kostar elen?

I många fall så tänker vi inte på vad den faktiska elkostnaden är, och när vi ska gissa brukar vi ofta överskatta kostnaden.

En god morgon kan innehålla mycket. Självklart finns det lika många variationer som hushåll, men de flesta kan nog känna igen sig i det mesta i filmen.

En grillfest hemma kan kosta åtskilliga hundralappar i mat, dryck och snacks. Men vad kostar egentligen elen som gör festen möjlig och enklare att ordna? I den här filmen finns de flesta av de viktigaste beståndsdelarna - ja, sett ur elperspektiv. Det goda sällskapet och den härliga stämningen skapar ni gemensamt.

 

Sex skäl till att vi firar Elens dag

1. El är det största som har hänt människan i modern tid

Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? Elen gör att vi lever längre, har bättre hälsa och att vi får en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med.

2. Det är inte mycket som fungerar om strömmen går

Dagens samhälle bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera.

3. Fritid tack vare elen

I början på 1900-talet tog hushållsarbetet för en familj cirka 54 timmar i veckan. Sedan 1990-talet tar samma arbete 15 timmar i veckan, tack vare alla hushållshjälpmedel som drivs med el.

4. Elen skapar nytta varje dag i samhället

Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Först användes den till belysning i industrin, på gator och i hemmen. Nu använder vi den till IT-teknik, maskiner i industrin, hushållsmaskiner i hemmen och transporter med tåg och tunnelbanor.

5. Räddar liv och förbättrar arbetsmiljön

Tillgången till el inom sjukvården har gjort det möjligt att utveckla utrustning som räddar otaliga liv varje år. Även personalen inom äldrevården har fått det bättre med hjälp av el. Olika typer av lyftar hjälper numera till på många ställen.

6. Färre arbetsskador och bättre arbetsklimat tack vare el

Hela vår industriella utveckling hänger ihop med elektrifieringen. Arbetet har moderniserats, blivit mindre fysiskt krävande och mer effektivt tack vare el. Arbetsmiljön har blivit bättre genom att robotar (som ju också drivs med el) har tagit över tunga monotona eller hälsovådliga arbetsuppgifter, som till exempel lackering. Elektrifieringen har även inneburit stora miljöfördelar när el ersatt olja eller kol då utsläpp till luften helt har försvunnit eller renas med el. Sist, men inte minst så bygger hela den moderna tekniken inom IT-området också på el.

Mer information om Elens dag och elanvändning på Sveriges Energis webbplats

Senast ändrad: 2014-01-22 11:51

Chatta med kundservice