Nya priser på elnät

Publicerad 16 dec 2015 13.26

I samband med att vi under 2016 intensifierar våra investeringar har vi beslutat att höja elnätsavgiften med i genomsnitt 6,8 procent.

Ett förstklassigt elnät med hög leveranssäkerhet är en förutsättning för att Karlskrona ska kunna utvecklas. Vi vill bidra till en attraktiv samhällsservice och hjälpa nya företag att etablera sig. Det ska vara lika lätt att ladda sin elbil som att bli mikroproducent av förnybar el.

Vi på Affärsverken har byggt ut, underhållit och stegvis uppgraderat elnätet i Karlskrona sedan 1907. Vi tänker fortsätta att möta nya krav på ett tidigt skede för att även framöver bana väg för en ljus framtid.

Vårt gemensamma elnät är lika viktigt för vård, skola och omsorg som för din hemelektronik. Därför ska vi förbereda det för framtidens energisystem, underlätta mottagning av el från olika miljövänliga energikällor och skapa möjligheter för individuell elnätsavgift. Du kommer alltså att kunna påverka även den förut fasta kostnadsdelen.

Elnätspriser 2016

Senast ändrad: 2015-12-16 13:26

Chatta med kundservice