Nya priser för elnät och fjärrvärme

Publicerad 06 nov 2014 08.50

Inför 2015 kommer priserna på elnätet och fjärrvärme att höjas.

Elnät

Vår elnätsavgift kommer från och med den 1 januari 2015 att höjas med 2 procent i snitt. Höjningen kommer att helt ligga på den fasta avgiften. Affärsverken har kunnat begränsa taxehöjningen och vi ligger väl inom en gräns som Elmarknadsinspektionen tilldelat oss som ram för perioden 2012-2015.

Elnätsavgifter privatkund, gäller från den 1 januari 2015

Elnätavgifter företagskund, gäller från den 1 januari 2015

Fjärrvärme

Från den 1 januari 2015 höjs fjärrvärmepriset med 0,5 procent i snitt. Villaägare som idag har fast 2-års pris påverkas inte av höjningen under pågående avtalsperiod.

Nytt val av prisalternativ för fjärrvärme

Om du vill behålla samma prisalternativ som idag behöver du inte göra någonting. Du ligger då kvar på samma prisalternativ även 2015.
Om du vill byta prisalternativ meddelar du detta till oss senast 15 december 2015, så skickar vi ut en ny valbilaga.

Kontakt, marknad- och försäljning 0455-783 90, foretag@affarsverken.se

Fjärrvärmepriser privatkund, gäller från den 1 januari 2015

Fjärrvärmepriser företagskund, gäller från den 1 januari 2015

För mer information kontakta

Affärsverkens kundservice
Telefon 0455-783 75
E-post info@affarsverken.se

Senast ändrad: 2014-11-06 08:50

Chatta med kundservice