Nya priser för el och fjärrvärme

Publicerad 13 nov 2012 08.24

Inför 2013 kommer priserna på elnätet, elhandelspriserna och fjärrvärmepriserna att höjas.

Elnät

Energimarknadsinspektionen har tagit fram en schablonmetod som beräknar den intäkt som ett elnätsföretag långsiktigt behöver för att säkerställa att driften sker med en hög leveranssäkerhet och att det finns utrymme för nödvändiga investeringar. Höjningen kommer att efter regionnätshöjningen för Karlskrona bli 3,3 % i snitt under 2013.

Elhandel

På grund av prisökningar från Svenska Kraftnät vad gäller balansansvar och effektreservavgift kommer Affärsverken att höja elhandelspriset med 0,12 öre/kWh, som motsvarar prisökningen.

Inför vintern kan det vara en god idé att se över ditt elpris. Om du idag inte har tecknat någon form av avtal bör du göra det för att sänka dina elkostnader.

Gå in och teckna elavtal direkt (privatkunder)

Fjärrvärme

Från den 1 januari 2013 höjs fjärrvärmepriset med 1,5 procent i snitt. Villaägare som idag har fast 2-års pris påverkas inte av höjningen under pågående avtalsperiod.

Nytt val av prisalternativ för fjärrvärme

Om du vill behålla samma prisalternativ som idag behöver du inte göra någonting. Du ligger då kvar på samma prisalternativ även 2013. Om du vill byta prisalternativ meddelar du detta till oss innan årsskiftet, så skickar vi ut en ny valbilaga.
Kontakta, marknad- och försäljning 0455-783 90, foretag@affarsverken.se

Här kan du se de nya fjärrvärmepriserna som gäller från den 1 januari 2013, privatkund
Fjärrvärmepriser, företagskund

För mer information kontakta

Kundservice telefon 0455-783 75
info@affarsverken.se

Senast ändrad: 2012-11-13 08:35

Chatta med kundservice