Nävragöl i täten för byanäten

Publicerad 22 mar 2013 08.32

Stadsnätet når nu även delar av landsbygden. Med gemensamma krafter har de boende i Nävragöl och 16 kringliggande byar nått långt i arbetet för att kunna surfa med högsta hastighet.

– Vi har grävt klart de 4,5 milen och lagt ner alla rör, säger Kurt Edvinsson, vice ordförande i den ekonomiska föreningen bakom byanätssatsningen. Nästa steg innebär att Affärsverken hyr in sig i de tomma rören och fyller dem med optisk fiber. Då blir byanätet en del av Stadsnätet och byborna kan fritt välja operatörer och leverantörer av digitala tjänster via "Karlskronaporten".

Föreningsstyrelsen i Nävragöl


Föreningsstyrelsen samlad i Nävragöl.

Sittande fr v: Kurt Edvinsson, vice ordförande, Ingemar Larsson. ordförande, Lars Wihlborg, ledamot.

Stående fr v: Åke Underbäck, suppleant, Jan-Erik Wennerhov, byombud för Nävragöl samhälle, Jan Jeppsson, sekreterare, Claes Andersson, suppleant, och Monica Strandhag, kassör.
Stadsnäten ska växa

Få kommersiella operatörer satsar på landsbygden. För att få bredband även i de minsta samhällena, vill regeringen att de kommunala stadsnäten ska växa ut från städerna. Därför finns ett bidrag att söka hos länsstyrelsen för ekonomiska föreningar som vill förbereda infrastrukturen genom att gräva ner tomma rör.

– Det har tagit extra fart den senaste tiden, säger Björn Löwenadler, projektledare på Affärsverken. Vi samarbetar nu aktivt med ett tiotal föreningar som befinner sig i olika stadier och förbereder för fiber. Det krävs stort engagemang från föreningarna, de måste själva söka bidrag och lägga ner rör.

Öppet nät

När byanätet är igång får de anslutna tillgång till Affärsverkens öppna stadsnät, det vill säga hög hastighet och ett rikt utbud av tjänster. Dessutom samarbetar Affärsverken med andra stadsnät i regionen, vilket ger fler valmöjligheter, ökad driftsäkerhet och ofta också pressade priser på de digitala tjänsterna ut mot slutkund.

Alla är välkomna

I Nävragöl drog fiberprojektet igång 2010. Byborna startade en ekonomisk förening, sökte och fick bidrag samt upphandlade entreprenörer. Nu är det färdiggrävt utanför 260 fastigheter och samarbetet är igång med Affärsverken.

– Vi har 130 medlemmar, så hälften är med i föreningen. Men vi har gjort det möjligt för alla att ansluta sig i framtiden, säger Kurt Edvinsson.

Artikel från magasinet "iKarlskrona" nr 1 2013, text Christer Carlbäck

Mer information om byanät

Fakta

Stadsnätet är Affärsverkens bredbandsnät i Karlskrona. Fibernätet på landsbygden, som Affärsverken köpte häromåret, är en fortsättning på Stadsnätets utveckling. De byanät som bildas, blir en del av Stadsnätet.

Så fixar du byanätet

  1. Starta ett engagemang i byn.
  2. Ta en tidi g kontakt med Länsstyrelsen.
  3. Bilda ekonomisk förening.
  4. Sök bidrag hos Länsstyrelsen.
  5. Anlita någon att gräva ner rör.
  6. Skriv avtal m ed fiberleverantör.

Senast ändrad: 2013-03-22 08:33

Chatta med kundservice