Invigning av det nya kraftvärmeverket i Karlskrona

Publicerad 12 sep 2012 12.00

Den 12 september invigdes det nya kraftvärmeverket i Karlskrona av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Detta är den största enskilda miljösatsningen i kommunen och tryggar inte bara värmeproduktionen, utan är också en tillgång vad gäller elförsörjningen i närregionen.

Kraftvärmeverk Karlskrona

 Jan Svensson

- Vi känner oerhörd stolthet och ödmjukhet inför våra ägare med arbetet av det nya kraftvärmeverket. Med de orden inleder Affärsverekens VD Jan Svensson invigningen av Kraftvärmeverk Karlskrona.

Mats Lindbom, ordförande Affärsverken

 

 

- Det här är en historisk dag för Karlskrona. I mars 2008 togs beslutet att bygga ett kraftvärmeverk och nu 2012 står det färdigt att användas, säger Mats Lindbom, ordförande i Affärsverken.

Mats säger att vi ska jobba vidare efter detta, men att vi nu ska känna stolthet med det vi inviger. Det är klokt och nödvändigt att samarbeta med naturen.

 

 

It- och energiminister Anna-Karin Hatt

 

 

- Ni i Karlskrona och vi i Sverige har gjort en lång resa, säger Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister. Resan är långt ifrån klar.

Med Kraftvärmeverk Karlskrona fortsätter vi mot ett långsiktigt och effektivt energisystem. Det är en del av lösningen på den globala klimatutvecklingen. Anna-Karin Hatt avslutar sitt invigningstal med att tacka alla som hjälpt till med kraftvärmeverket.

 Anna-Karin Hatt inviger kraftvärmeverket genom att se till så att det finns något att elda med i verket. På scenen bryter Anna-Karin ner kvistar i en kvarn för att framställa flisen.
- Det här var roligt om ni inte provat det, avslutar hon.

 

 

 

 

Anna-Karin Hatt, it-och energiminsitern, i samspråk med Affärsverkens VD Jan Svensson.

Camilla Brunsberg

 

 

Camilla Brunsberg, ordförande i kommunstyrelsen och moderbolaget, avslutar invigningstalen med att tacka alla inblandade i projektet och säger att alla karlskronabor ska vara stolta över det nya kraftvärmeverket.

- Vi gör skillnad och är en del i den globala utvecklingen, menar Camilla.

 

 

 

 

Anna-Karin Hatt stannar upp i kraftvärmeverkets kontrollrum på rundvandringen inne i verket. Som avslutning på invigningen fick intresserade även en rundtur med centrumtåget utanför.

Under 20 år har vi arbetat målmedvetet för att minska utsläppen i Karlskrona. Som en fortsättning av denna långsiktiga satsning togs ett politiskt beslut i mars 2008 att Affärsverken skulle få bygga ett nytt kraftvärmeverk. Arbetet med att bygga kraftvärmeverket startade 2009 – en investering på cirka 750 miljoner kronor. I första hand kommer kraftvärmeverket att drivas med förnyelsebart biobränsle – det vill säga olika former av trä.

Mer information om Kraftvärmeverk Karlskrona

Senast ändrad: 2012-09-13 13:35

Chatta med kundservice