Fjärrvärmeutbyggnad Gullberna park

Publicerad 21 apr 2015 12.54

Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet på Gullberna park. Arbetet påbörjades i april och pågår fram till augusti 2015. 

Projektetet är omfattande och delas in i etapper för att underlätta så mycket som möjligt. Viss trafikstörning kan förekomma.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta

Affärsverken 0455-783 00 (växel)

Senast ändrad: 2015-04-21 12:58

Chatta med kundservice