Fjärrvärmen minskar sina klimatutsläpp

Publicerad 18 dec 2012 11.33

Svensk Fjärrvärme kan nu presentera statistik för fjärrvärmens miljövärden. I de orter som redovisas har den totala klimatpåverkan minskat med nästan 780 000 ton koldioxidekvivalenter från 2010 till 2011. Det motsvarar en minskning med 16 procent. 

Samtidigt var 2011 ett varmare år och kunderna köpte mindre värme. För en tydligare bild kan det jämföras med hela Sveriges utsläpp som samma år var 61 miljoner ton – det är en minskning med 6 procent jämfört med året innan.

Minskningen beror delvis på att vädret var varmare. Men siffrorna visar också att fjärrvärmeföretagen är på rätt väg och att de moderniserar sin produktion. Många fjärrvärmeföretag bygger nya kraftvärmeverk som producerar el och värme, gamla anläggningar ersätts med nya effektivare och trenden med mindre fossilt fortsätter.

Mer information om fjärrvärmens minskade klimatutsläpp i Svensk Fjärrvärmes pressmeddelande

För mer information kontakta

Anna Wallin, marknads- och försäljningschef Affärsverken
Telefon 0708-78 30 89

Senast ändrad: 2012-12-18 11:41

Chatta med kundservice