Fjärrvärmearbete Skeppsbrokajen

Publicerad 09 okt 2014 09.10

Affärsverken bygger ut fjärrvärmenätet från N. Smedjegatan till Skeppsbron, med schaktstart måndagen den 13 oktober. Arbetet beräknas pågå i cirka sju veckor.

Schakten kommer att delas upp i etapper för att underlätta i trafiken, men viss begränsad framkomlighet kommer att ske under projekttiden.

Tisdagen den 4 november fram till onsdagen den 5 november kl. 06.00 (preliminär tid) kommer det att vara enfiligt vid trafikkorsningen Österleden mot Skeppsbrokajen då fjärrvärme dras fram över Skeppsbrokajen.

Vid frågor kontakta

Veronica Sanaksenaho, säljare Affärsverken
Tfn 0455-783 78
veronica.sanaksenaho@affarsverken.se

Senast ändrad: 2014-10-09 09:21

Chatta med kundservice