Fjärrvärme och stadsnät till Jämjö

Publicerad 04 feb 2013 11.15

Affärsverken fortsätter att förbättra miljön i Karlskrona genom att bygga ut fjärrvärmen runt om i vår kommun. Samtidigt ökar kraven hos oss alla på en framtidssäkrad och snabb uppkoppling mot Internet – både på jobbet och hemma. Naturligtvis samförlägger vi ofta båda dessa infrastrukturer. Nu är det Jämjös tur att få fjärrvärme- och fibernätet utbyggt.

Schaktningsarbetet kommer att påbörjas i början av året och de största delarna av projektet beräknas vara klart till sommaren 2014. Arbetet kommer att utföras i etapper, allt för att underlätta framkomligheten i områdena. Under vissa perioder kommer det ändå medföra vissa störningar av trafiken. Viss samförläggning i projektet kommer att utföras ihop med Tekniska förvaltningens VA-avdelning.

En biobränslepanna kommer att förse Jämjö med fjärrvärme. Denna kommer att placeras på Vallevägen. Samtidigt kommer vi att gräva fram till kontrakterade kunder på Skolvägen, Trastvägen, Lärkvägen, Hammarbyvägen, Torhamnsvägen och Brånavägen. Första etappen beräknas vara klar under hösten 2013.

Arbetet kommer att fortsätta norr om E22 via Centrum-vägen till gatorna Ö Stationsvägen och Villavägen. Dennadel beräknas vara klar sommaren 2014.

Bad i badkarTrygg värmeleverans

Fjärrvärmen är ett prisvärt, smidigt och miljövänligt uppvärmningssätt, som ofta är billigare än både el och olja. Det är dessutom ett system med låga underhållskostnader och hög leveranstrygghet. Uppvärmningssättet innebär låga utsläpp och våra verk eldas framförallt med biobränsle. Värmen kommer direkt hem till dig, klar att använda. 
Här kan du läsa mer om fjärrvärmen

Kvinna vid datorInternet, telefoni och TV

Stadsnätet är ett bredbandsnät byggt med fiber med hög kapacitet, som möjliggör överföring av alla typer av digitala tjänster. När du är ansluten till stadsnätet innebär det att du kan välja fritt bland tjänsteleverantörernas breda utbud av digitala nöjes- och nyttotjänster exempelvis internet, telefoni och TV. Stadsnätet har en hög kapacitet som möjliggör överföring av alla typer av digitala tjänster nu ochi framtiden.
Läs mer om stadsnätet här

Information och kontakt

Är du som villaägare i Jämjö intresserad av att ansluta dig till fjärrvärme- och stadsnätet eller om du har några frågor om projektet går det bra att kontakta:
Mikael Svensson, försäljningschef Affärsverken, Telefon: 0455-783 53, mikael.svensson@affarsverken.se
Marknad- och försäljning, telefon 0455-783 90, foretag@affarsverken.se

Informationsblad och karta, pdf 2 MB

Intresseanmälan Jämjö

Här kan du läsa om projektet

Senast ändrad: 2013-02-04 11:21

Chatta med kundservice