Affärsverken fortsätter sin satsning på produktion av förnybar el

Publicerad 05 jul 2013 12.42

Affärsverkens styrelse tog vid sitt senaste sammanträde beslut om att satsa ytterligare på produktion av förnybar el. Sedan hösten producerar kraftvärmeverket på Mältan förnybar el som den senaste eldningssäsongen producerat el motsvarande förbrukningen hos 18 000 normalstora lägenheter. Nu fortsätter satsningen med uppsättning av 250 kvadratmeter solceller på den stora söderväggen på kraftvärmeverket.

Affärsverken arbetar ständigt med samhällsnyttan för ögonen. Nu tar man nästa steg genom att installera solceller som bidrar till att minska användningen av fossila bränslen för att producera el. Solcellsanläggningen som ska monteras på solsidan av kraftvärmeverket täcker merparten av väggen och den producerade elen beräknas räcka till motsvarande förbrukningen hos 15 normalstora lägenheter. Elen kommer att förbrukas inom anläggningen och går främst till att driva fjärrvärmepumparna som ser till att alla kunderna får biobränsleproducerad värme till sina hem.

Solcellerna kommer att beläggas med en särskilt ytbehandling som gör att elutbytet ökar liksom livslängden. Ytbehandlingen gör cellerna mindre känsliga för nedsmutsning och är ett led i att hitta effektiviseringar på denna typ av anläggningar.

Leverantör är Scandepro AB.

För eventuella frågor kontakta:

Mats Lindbom, ordförande Affärsverken, telefon 0455-30 30 02
Jan Svensson, VD, telefon 0708-78 33 00
Ove Makin, Scandepro AB, 0734-38 44 05

Senast ändrad: 2013-07-05 12:45

Chatta med kundservice