Ethernet access

Ethernet access ikon

Om tjänsten

En säker och kostnadseffektiv lager2-tunnel mellan två företag, noder eller kontor. Stöd för flera VLAN och Q-in-Q. Helt transparent med en MTU-storlek på 1534 bytes. Kapacitet från 10–1000 Mbit/s. Produkten motsvarar Cesar2 Ethernet Medium. Servicenivå 0 (SN0).

Affärsverken Ethernet Medium är en punkt-till-punkt-förbindelse för företag eller organisationer som både vill ha möjlighet till hög kapacitet och kunna knyta samman anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt. En nivå 2-tjänst baserad på standardiserad ethernet över Affärsverkens stadsnät som är ett fiberbaserat IP/MPLS-nät.
Genom att binda samman olika nätverk kan företagets tekniska utrustning placeras på en plats, men ändå användas från samtliga kontor. Genom att dela resurser kan investeringar sparas in, samarbeten underlättas och kommunikation förenklas.

För att verifiera att tjänsterna lever upp till kvalitetskraven för Cesar2 används analysverktyg från Netrounds.

Senast ändrad: 2017-02-02 10:37

Chatta med kundservice