Företagstjänster

Stadsnätet erbjuder allt från enklare tjänster för de mindre företagen till avancerade lösningar för de större. Vi erbjuder produkter och tjänster för dig som behöver trygg och snabb anslutning, antingen inom Stadsnätet företag emellan, eller ut mot internet.

Header företagstjänster

Anslut dig till stadsnätet och ta del av våra tjänster

Vårt stadsnät är öppet och det finns även för dig som företagare möjlighet att via tjänstevalsportalen Karlskronaporten välja din leverantör. Vill du ha en stadsnätsanslutning till ditt företag kan du alltid höra av dig till oss så berättar vi mer.

Våra tjänster

Karlskronas Stadsnät erbjuder fiber till företag i form av fiberanslutningar, kapacitetstjänster och optisk fiber. Med detta utbud kan vi hitta en lösning som kan passa just ert kommunikationsbehov. Vill du veta mer om tjänster och priser, kontakta vår säljare.

Ethernet access ikon

Om tjänsten

En säker och kostnadseffektiv lager2-tunnel mellan två företag, noder eller kontor. Stöd för flera VLAN och Q-in-Q. Helt transparent med en MTU-storlek på 1534 bytes. Kapacitet från 10–1000 Mbit/s. Produkten motsvarar Cesar2 Ethernet Medium. Servicenivå 0 (SN0).

Affärsverken Ethernet Medium är en punkt-till-punkt-förbindelse för företag eller organisationer som både vill ha möjlighet till hög kapacitet och kunna knyta samman anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt. En nivå 2-tjänst baserad på standardiserad ethernet över Affärsverkens stadsnät som är ett fiberbaserat IP/MPLS-nät.
Genom att binda samman olika nätverk kan företagets tekniska utrustning placeras på en plats, men ändå användas från samtliga kontor. Genom att dela resurser kan investeringar sparas in, samarbeten underlättas och kommunikation förenklas.

För att verifiera att tjänsterna lever upp till kvalitetskraven för Cesar2 används analysverktyg från Netrounds.

Våglängd ikon

Om tjänsten

Affärsverken Våglängd är en säker och stabil lösning över korta såväl som längre sträckor. Fiberparen delas av flera kunder, men trafiken separeras med olika våglängder. Ni disponerar då en egen, tillförlitlig överföringskanal i Affärsverkens fibernät.

Ni använder våglängden 1310 nm men behåller i övrigt friheten att välja typ av utrustning samt hastighet på förbindelsen, vilket gör Affärsverken Våglängd till den perfekta tjänsten för överföring av stora mängder information. Tjänsten är transparent och protokoll-oberoende vilket ger dig som kund möjlighet att själv styra över vilken trafik du vill skicka över förbindelsen. Vi erbjuder dessutom olika avtalslängder och service-nivåer för att möta önskemål och förväntningar.

svartfiber ikon

Om tjänsten

Affärsverken Svartfiber är en premiumprodukt och ger en säker lösning för tillgång till en helt egen fiberförbindelse. Flera operatörer och företag hyr svartfiberförbindelser av oss för att säkerställa sina kommunikationsbehov mellan kontor i staden eller mellan orter.

Affärsverken erbjuder svartfiberförbindelser i stora delar Karlskrona kommun. Elektroniken som krävs för att ”lysa upp” fibern tillhandahåller du själv. Därmed behåller du friheten att välja typ av utrustning samt hastighet på förbindelsen, vilket också gör vår Svartfiber till den perfekta tjänsten för överföring av stora mängder information. Tjänsten är transparent och protokolloberoende vilket ger dig som kund möjlighet att själv styra över vilken trafik du vill skicka över förbindelsen. Vi erbjuder dessutom olika avtalslängder och SLA-nivåer för att möta önskemål och förväntningar.

Senast ändrad: 2017-02-02 10:35

Chatta med kundservice