Stadsnätet - hög kvalitet

Affärsverken bygger målmedvetet ut Stadsnätet runt om i kommunen. Vi utvecklar det i takt med de ständigt högre kraven på prestanda och ser till så att det är anpassat för framtidens digitala tjänster. Vi har idag ett kraftfullt nät av fiberoptiska kablar med anslutning till en mängd fastigheter och företag.