Männinskor i skärgården

Konferensrum med havsutsikt

Chartra en egen skärgårdsbåt, anordna ett annorlunda styrelsemöte, en inspirerande konferens eller en kick-off. Ombord finns gott om plats och möjlighet till catering.

Mer information om båtcharter