Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Vi hjälper dig med ditt miljöfarliga avfall. Kontakta oss så ser vi över vilken hantering du behöver.

Mer information om farligt avfall