Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Vi tar inte emot farligt avfall som färgburkar, kemikalier, lösningsmedel m.m. på vår avfalls- och återvinningsanläggning. Vill du själv åka och lämna farligt avfall kontaktar du RagnSells.
Ragnsells

Vill du ha hjälp med hantering av farligt avfall vid din verksamhet kontakta våra säljare, så hjälper vi dig med det tillsammans med våra samarbetspartners.