Fastighetsnära hämtning

För fastighetsägare av flerbostadshus erbjuder vi tjänsten fastighetsnära hämtning, vilket innebär att vi hämtar allt återvinningsmaterial vid din fastighet. En lösning för dig som vill serva dina hyresgäster och samtidigt sänka kostnaderna för avfallshämtning.

Tjej slänger tidning i återvinning

Det osorterade avfallet från ett hushåll består till 50-60 procent av förpackningar. Om det sorteras ut direkt, behöver du färre kärl för brännbart avfall, vilket ger dig en billigare sophämtning.

Lämpligen ordnar du, kanske tillsammans med någon fastighetsägare i grannskapet, en återvinningsstation i ett soprum eller i anslutning till fastigheten. Där får hyresgästerna sortera och slänga sitt förpackningsmaterial - glas, metall, tidningar, kartonger och pappersförpackningar samt hård- och mjukplast. De slipper då bära iväg tunga kassar till återvinningsstationer.

Du väljer själv hur ofta du vill få avfallet hämtat

  • varje vecka
  • varannan vecka
  • var fjärde vecka 

Vi hjälper gärna till med att planera och dimensionera kärlen.

Blir det någon gång överfullt i dina kärl kan vi givetvis rycka ut och göra enstaka tömningar hos dig, så kallad budning.

Kontakt fastighetsnära hämtning

Hans Silverbark
Renhållning
0455-783 59

Senast ändrad: 2015-02-18 13:22

Chatta med kundservice