Sorterat - hämtning av brännbart, matavfall och deponi*

Brännbart avfall

Priser hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1062 kronor
190 liter 1125 kronor
370 liter 2050 kronor
660 liter 3490 kronor

 

Priser hämtning av brännbart avfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1375 kronor
190 liter 1500 kronor
370 liter 2730 kronor
660 liter 4605 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 2000 kronor
190 liter 2500 kronor
370 liter 4740 kronor
660 liter 7760 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
190 liter 4500 kronor
370 liter 8610 kronor
660 liter 14090 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
370 liter 12100 kronor
660 liter 17975 kronor

 Matavfall

Priser hämtning av matavfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1400 kronor
240 liter 2375 kronor

 

Priser hämtning av matavfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 2050 kronor
240 liter 3625 kronor
Priser hämtning av matavfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 3350 kronor
240 liter 6125 kronor
Priser hämtning av matavfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 4650 kronor
Tilläggskostnader
Byte av abonnemang från sorterat till osorterat 625 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter vid ordinarie tömning/hämtning 65 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck 240-370 liter vid ordinarie tömning/hämtning 75 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter vid ordinarie tömning/hämtning 125 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter inom 5 arbetsdagar 210 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck extra kärl 240-370 liter inom 5 arbetsdagar 230 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter inom 5 arbetsdagar 250 kronor
Akut tömning av kärl samma dag oavsett storlek 750 kronor
Byte av hämtningsintervall* 150 kronor
Byte av större kärl*
* debiteras endast om det innebär utökad volym
250 kronor
Kostnader för dragväg
Dragväg 5-20 meter 12,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg 21-60 meter 37,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg >61 meter 62,50 kronor/kärl/tömning

Senast ändrad: 2015-02-10 08:37

Chatta med kundservice