Flerbostadshus/lokaler

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus, restaurang eller liknande kan förbättra miljön och spara pengar genom att underlätta för dina hyresgäster eller din personal att sortera. Här finns information om olika avfallsabonnemang, priser och hur du beställer extra påsar och säckar för matavfall. Vi erbjuder också fastighetsnära hämtning av förpackningar, trycksaker, el-avfall och wellpapp.

Tjej i trapphusAvfallslösningar för dina behov

Vi hjälper dig att välja rätt storlek på kärl och hur ofta du behöver ha tömning efter fastighetens behov och möjligheter samt dina önskemål. Vi erbjuder informationsmaterial med hänvisningar att sätta i anslutning till kärlen, dekaler att sätta på kärlen och sorteringsguider att dela ut till de boende.

Ska du bygga nytt miljörum kan du få tips på hur stort miljörummet behöver vara, vad du behöver veta för en fungerande hämtning och vad som ger en effektiv och smidig källsortering för de boende.

Hämtning av hushållsavfall i flerbostadshus

Det finns två olika abonnemang för flerbostadshus att välja mellan; sorterat eller osorterat, i kärl.

Brännbart avfall

Priser hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1062 kronor
190 liter 1125 kronor
370 liter 2050 kronor
660 liter 3490 kronor

 

Priser hämtning av brännbart avfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1375 kronor
190 liter 1500 kronor
370 liter 2730 kronor
660 liter 4605 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 2000 kronor
190 liter 2500 kronor
370 liter 4740 kronor
660 liter 7760 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
190 liter 4500 kronor
370 liter 8610 kronor
660 liter 14090 kronor
Priser hämtning av brännbart avfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
370 liter 12100 kronor
660 liter 17975 kronor

 Matavfall

Priser hämtning av matavfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 1400 kronor
240 liter 2375 kronor

 

Priser hämtning av matavfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 2050 kronor
240 liter 3625 kronor
Priser hämtning av matavfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 3350 kronor
240 liter 6125 kronor
Priser hämtning av matavfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 4650 kronor
Tilläggskostnader
Byte av abonnemang från sorterat till osorterat 625 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter vid ordinarie tömning/hämtning 65 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck 240-370 liter vid ordinarie tömning/hämtning 75 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter vid ordinarie tömning/hämtning 125 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter inom 5 arbetsdagar 210 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck extra kärl 240-370 liter inom 5 arbetsdagar 230 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter inom 5 arbetsdagar 250 kronor
Akut tömning av kärl samma dag oavsett storlek 750 kronor
Byte av hämtningsintervall* 150 kronor
Byte av större kärl*
* debiteras endast om det innebär utökad volym
250 kronor
Kostnader för dragväg
Dragväg 5-20 meter 12,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg 21-60 meter 37,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg >61 meter 62,50 kronor/kärl/tömning
Priser hämtning av osorterat avfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 5195 kronor
190 liter 7400 kronor
370 liter 9895 kronor
660 liter 15130 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 6590 kronor
190 liter 9730 kronor
370 liter 14585 kronor
660 liter 23095 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
190 liter 16630 kronor
370 liter 25735 kronor
660 liter 41545 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
660 liter 61260 kronor
Tilläggskostnader
Byte av abonnemang från sorterat till osorterat 625 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter vid ordinarie tömning/hämtning 65 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck 240-370 liter vid ordinarie tömning/hämtning 75 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter vid ordinarie tömning/hämtning 125 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter inom 5 arbetsdagar 210 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck extra kärl 240-370 liter inom 5 arbetsdagar 230 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter inom 5 arbetsdagar 250 kronor
Akut tömning av kärl samma dag oavsett storlek 750 kronor
Byte av hämtningsintervall* 150 kronor
Byte av kärl*
* debiteras endast om det innebär utökad volym
250 kronor

 

Kostnader för dragväg
Dragväg 5-20 meter 12,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg 21-60 meter 37,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg >61 meter 62,50 kronor/kärl/tömning

*Deponi är porslin, keramik och glas som inte är förpackning. Till ett sorterat abonnemang hämtar vi denna fraktion utan hämtningskostnad. För en fastighet med osorterat får ägaren själv ombesörja borttransport, deponi får inte läggas i kärlet tillsammans med matavfall och brännbart.

Vår ambition är att samtliga fastigheter i kommunen ska sortera sitt avfall, därför har vi en miljöstyrande taxa där kostnaden för osorterat avfall är högre.

Fastighetsnära hämtning - hämtning av förpackningar och tidningar

För ägare och förvaltare av flerbostadshus erbjuder vi tjänsten fastighetsnära hämtning, vilket innebär att vi hämtar allt återvinningsmaterial vid din fastighet. En lösning för dig som vill serva dina hyresgäster och samtidigt sänka kostnaderna för avfallshämtning. 

Mer information om fastighetsnära hämtning

Kontakt kundservice

Kontakt kundservice

0455-783 75

Byte av lås och kod

Om ni byter lås eller kod till miljörummet, glöm inte att meddela oss i god tid till kundservice på telefon 0455-783 75 eller info@affarsverken.se.

Senast ändrad: 2015-02-18 07:55

Chatta med kundservice