Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Färgburkar, spillolja, lösningsmedel och kemikalier. Behöver du göra dig av med farligt avfall kan vi hjälpa dig. Här samarbetar vi med det företag, som vi tycker är lämpligast i ditt fall. Vi ser till att du får en bra lösning beroende på vilket avfall som finns. Kontakta våra säljare för mer information.