Återvinningstjänster

Vill du få hjälp med smarta lösningar för effektiv återvinning? Vi hjälper både små och stora företag och många typer av verksamheter och branscher med att hitta en helhetslösning som löser era behov. Kontakta oss så får du veta mer.

SäljareGenom att återvinna på rätt sätt värnar vi inte bara om miljön utan vi sparar även pengar åt ert företag. Osorterat avfall är dyrare att bli av med än sorterat. Vi kan hjälpa er med att hitta den lösning som passar just era behov för en effektiv avfallshantering.

Vi erbjuder:

 1. Inventering och planering
  Vi går igenom era behov och planerar sedan vad som är bästa lösningen för er avfallshantering. 
 2. Utrustning
  Vi hyr ut den utrustning ni ska ha i form av kärl, containrar m.m.
 3. Information/utbildning
  Om behov finns går vi tillsammans med er igenom  hur ni fortsättningsvis ska arbeta vidare med ert avfall. Vi informerar gärna er personal och håller utbildningar.
 4. Hämtning och transport
  Ni har hämtning antingen enligt ett förbestämt schema behov eller så kontaktar ni oss när det är dags att tömma era fraktioner.

Olika fraktioner

 • Trä
 • Metall
 • Wellpapp
 • Förpackningar (glas, plast, kontorspapper/tidningar, kartonger)
 • Brännbart
 • Deponi
 • Osorterat
 • Farligt avfall
 • Elektronik
 • Sekretess - i samarbete med Reisswolf/IL Recycling

Du kan tjäna pengar på att sortera rätt. Vi hjälper dig att utifrån dina behov hitta hur du ska sortera material från just er verksamhet. En del material som till exempel metall, wellpapp och viss sorts plast betalar vi dig för.

Kontakta oss så får du veta mer!

Kontakt

Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58
Mikael Svensson
Försäljningschef
Tel: 0455-783 53

Till marknad och försäljning

Detta får du också...

Vi tillhandahåller informationsskyltar för din sortering. Vi skräddarsyr också informationsmaterial för just er verksamhet.

Färgburkar i container, foto Lars Forsstedt

Farligt avfall

Färgburkar, spillolja, lösningsmedel och kemikalier. Behöver du göra dig av med farligt avfall kan vi hjälpa dig. Här samarbetar vi med det företag, som vi tycker är lämpligast i ditt fall. Vi ser till att du får en bra lösning beroende på vilket avfall som finns. Kontakta våra säljare för mer information.

Senast ändrad: 2015-06-03 13:57

Chatta med kundservice