Felanmälan

Affärsverkens infrastruktur blir hela tiden säkrare och mer stabilt, men ibland kan vädret, avgrävda kablar eller ledningar och annat ändå göra skada. Då är det viktigt att du snabbt får hjälp av oss.

Vid felanmälan kontakta oss på följande telefonnummer.

Strömavbrott

Vid strömavbrott ringer du vår kundservice på ordinarie öppettider på telefon 0455-783 75.

Alla andra tider ringer du vårt journummer 0455-800 25.

Gatubelysning

För felanmälan av gatubelysning till exempel släckta lampor eller skadegörelse på stolpar inom vårt elnätsområde kontakta Karlskrona kommuns felanmälan

Fjärrvärme

Fastighetsägare undersöker i första hand fastighetens undercentral.
Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75.

Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25.

Renhållning

Utebliven avfallshämtning av brännbart, matavfall och deponi anmäler du till vår kundservice på telefon 0455-783 75. Utebliven hämtning av förpackningar och tidningar anmäler du till Containerservice 0455-783 70.

Stadsnät

För felanmälan och teknik support ring 0455-30 53 30.

Du som har en annan tjänsteleverantör felanmäler direkt till din tjänsteleverantör.
Kontaktuppgifter tjänsteleverantörer

Skärgårdstrafik

Vid frågor om avvikelser från ordinarie turlista ringer du skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Senast ändrad: 2014-07-07 08:53

Chatta med kundservice