Reko fjärrvärmeleverantör

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att Affärsverken lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

För dig som kund innebär det tydlig och lättillgänglig information om verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunden att säga till om.

Verksamhetsgenomlysning 2014, Reko fjärrvärme, pdf

Läs mer om Reko fjärrvärme på Svensk fjärrvärmes webbplats