Priser

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ i jämförelse mot många andra uppvärmningssystem. Det beror på en kombination av billigt bränsle och låga servicekostnader. Dessutom är fjärrvärme ett bra miljöval.

Prismodell

Vår prismodell är baserad på verklig effekt och består av tre delar; effektpris, energipris och flödespris. Energipriset är dessutom uppdelat i säsongspriser under året. Prismodellens alla delar består endast av rörliga priskomponenter vilket ger fakturor som helt återspeglar kostnaden för den aktuella förbrukningen.

Prismodellens uppbyggnad gör det lättare för dig som kund att påverka den egna kostnaden. Vi vill att ditt företag ska kunna tjäna på att energieffektivisera och underhålla fjärrvärmeanläggningen och därmed även göra en insats för miljön.

Nedan hittar du priser och förklaring av prismodellens delar.

Priser fr o m 2018-01-01

Effektpris kr/kW
52,38 kr
Energipris kr/MWh
 
Energipris 1 december till 31 mars 
618 kr
Energipris 1 april-31 maj, 1 oktober-30 november   
516 kr
Energipris 1 juni-30 september 331 kr
Flödespris 1 september-30 april 
3,31 kr/m³

 


Effektpris

Effektpriset baseras på högsta dygnsmedeleffekten innevarande månad. Effektvärdet multipliceras med effektpriset i kronor. Du kan själv påverka ditt effektuttag genom att aktivt arbeta med din fjärrvärmecentral och värmeanvändning för att ta ut en så jämn effekt som möjligt.

Energipris
Energipriset är uppdelad på tre säsongpriser – vinter, sommar samt vår och höst. Priset är som lägst när efterfrågan på fjärrvärme är som minst - priset är högre när efterfrågan ökar. När förbrukning och pris är som högst blir vinsten av energibesparing som störst. Energipriset multipliceras med aktuell månads förbrukning i MWh.

Flödespris
Under perioden 1 september till 30 april gäller flödespris för alla anläggningar . Hur mycket kostnaden blir, beror på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra avkylning av vattnet ger ett lägre flöde och därmed en lägre kostnad.Senast ändrad: 2017-01-17 13:35

Chatta med kundservice