Kraftvärmeverk Karlskrona

Fördelarna med vårt nya Kraftvärmeverk Karlskrona är att det ger oss både miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad el från samma bränsle.

Mer om Kraftvärmeverket