Seminarium, Energiöverenskommelse och Marknaden

Publicerad 02 okt 2014 13.49

Igår var en händelserik dag. Affärsverken organiserade ett seminarium om elmarknaden där ett tema var valet 2014 och vad vi kan förvänta oss av energipolitiken framöver samt en generell genomgång över förutsättningarna för det svenska kraftläget om/när vi fasar ut kärnkraften. 

Vi menade att det absolut går att ersätta kärnkraftens energimängd, men att det blir en tuffare utmaning att lösa effektbehovet t.ex. under en tidig vintermorgon när vi har ett blockerande högtryck och därmed ruskigt kallt i hela Norden. Hög förbrukning, lite vind, ingen sol och ingen vidare hjälp från vår närmaste omvärld.

Omöjligt tror vi inte att det är. Vi tror bl.a. på en teknikutveckling. Ta solkraft som ett exempel, där den teknik som används idag kommer från forskning och utveckling från början av 1990-talet. Det som forskas på idag har en väsentligt högre effektivitet. Vi räknar med att det kommer att hända saker med ny teknologi på detta område och även för t.ex. vågkraft, tidvattenkraft och kanske något helt nytt som vi inte ser idag. Bloggen tror också att det är möjligt att styra om last från effekttopparna, både genom ett bättre medvetande om förutsättningarna, genom tekniska hjälpmedel och inte minst genom att debiteringsmodeller anpassas för att kapa effekttoppar. Både för elhandel men också för elnät. Timmätning/-debitering är en viktig nyckel, eller varför inte ännu kortare mätningsintervall?!

Direkt efter detta föredrag så kom energiöverenskommensen mellan S och MP. Man vill alltså gå mot ett helt förnybart samhälle, öka målen för förnybart och öka subventionerna för sol och havsbaserad vindkraft för att detta ska bli möjligt. Samtidigt ämnar man låta kärnkraften få betala högre avfallsavgifter samtidigt som säkerhetskraven höjs och med det räknar man med att marknaden/ägarna själva ska välja att stänga reaktorer. Ett tydligare fokus på att skapa förutsättningar för ny förnybar produktion, tycker bloggen är ett viktigt steg. Vi väntar med spänning över hur detta ska gå till och ett första oproblematiskt steg kunde ju vara att gå i mål med ett enkelt, tydligt och ekonomiskt fördelaktigt stödpaket till elanvändare som vill bli mikroproducenter. I Tyskland finns ett utmärkt ekonomiskt incitament, i Sverige saknas det. Tyskland har installerat 36 000 MW solkraft. I Sverige har vi inte ens 50 MW.

Hur tog elmarknaden emot energiöverenskommelsen? Med en gäspning, skulle man kunna säga. Elpriserna rörde sig inte alls i samband med pressmeddelandet. Det kan vi bara tolka som att marknaden är tveksam till att förslaget får politisk majoritet och man inte bedömer att kärnkraftens nya kostnader kommer att överstiga kostnaden för att tillverka el med kol, vilket idag är det prissättande produktionsslaget på marknaden.

/Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2014-10-02 13:58

Chatta med kundservice