Rapport om elområden och längre avtal?

Publicerad 10 jan 2013 16.05

Igår presenterade regeringens utredare Björn Hagman sin rapport över hur det skulle vara möjligt att sänka prisskillnader mellan elområdena SE3 och SE4. En viktig fråga tycker bloggen. Hagman tar fram två konkreta förslag.

  1. Svenska Kraftnät (SvK) ska garantera en kapacitet över gränsen på min 4000 MW. Bloggen har vid ett flertal tillfällen påtalat att begränsad överföringskapacitet är en av de viktigaste orsakerna till att det uppstår skillnader i områdespriserna, bl.a. i detta inlägg:
    http://www.affarsverken.se/Privat/El/Vad-hander-pa-elmarknaden1/185-dagar-och-fraga-om-omradespriser/

    Det tycks också stötande för elkunderna i Sydsverige att den organisation som ensidigt bestämmer kapaciteten samtidigt erhåller intäkter när det uppstår prisskillnader. Därför tycker bloggen att förslaget är positivt. Det är lättare för marknadens aktörer att bedöma vilken kapacitet som kommer att finnas tillhands och beräkna priser baserat på den riktiga fundamentala situationen. Dock tycker nog bloggen att nivån kunde satts lite högre än på 75% av kapaciteten.

  2. SvK ska auktionera ut kontrakt på områdespriser, s.k. CfD'er. CfD'erna är viktiga för den som har för avsikt att ställa ut helt fasta priser i SE4. Dessa har varit dyra, dels pga att likviditeten varit låg, främst då det finns för få naturliga säljare (producenter) och dels pga problematiken under 1. ovan, att det har varit komplicerat att räkna, så riskmarginalerna har varit höga. Affärsverken har ju valt att i första hand inte köpa CfD utan låta områdespriset i SE4 bli en rörlig kostnad. Detta har kunderna tjänat på. Om SvK ska ställa ut och auktionera CfD-kontrakt, så kan det öka möjligheten att göra rättvist prisade fastpriser.

SvK's Generaldirektör Mikael Odenberg har idag kommenterat Hagmans förslag. Främst förstår han inte varför förslagen alls har tagits fram, eftersom elområdena inte inneburit några större problem. Enligt hans egen uträkning så blev det 1,7 öre dyrare i SE4 under 2012. Försumbart enligt GD. Oförskämt säger bloggen. En kapitalöverföring på över 1 miljard svenska kronor från elkonsumenterna till SvK sedan 1 november 2011 kan inte vara försumbart. Om Hagmans förslag blir genomförda, så måste SvK agera, inte bara luta sig tillbaka och låta konsumenterna ta smällen. Starkt jobbat, Hagman!

En liten nyhet kom just från elbörsen. Man har för avsikt att ge möjlighet att handla elkontrakt på 10 års sikt, istället för dagens 5 år. När börsen ökade från 3 till 5 år så lanserade Affärsverken det lyckosamma 5-årsavtalet till sina elkunder. Är ni intresserade av 10-årsavtal? Hör av er med synpunkter !

/Anders Karmehed anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2013-01-10 16:12

Chatta med kundservice