Listor statistik och kollen

Publicerad 05 feb 2014 09.58

Bloggen fick en fråga: Är det sant att Affärsverken är det 5:e dyraste elbolaget? Det påstår nämligen Villaägarna!

Villaägarna är en alldeles förträfflig intresseorganisation som brukar synas i många debatter och bland annat gör de undersökningar av avgifter för t.ex. elnät, vatten och fjärrvärme. Bloggen kastar sig genast över den senaste undersökningen, för det där kan väl inte vara sant? Men jo, i listan som visas så ligger Affärsverken Karlskrona faktiskt på plats 5 från slutet. Där visas fyra kolumner. Först själva nätavgiften, den som den valda villaägaren faktiskt betalar. Där ligger Affärsverken ungefär i mitten. Sedan kommer en kolumn med "avgifter enligt modell" och där är Affärsverken plötsligt billigast av alla, men sedan drabbas man av en "residual" som gör att bolaget plötsligt blir 5:e sist.

Knepigt. Men där fanns sedan en 19-sidig beskrivning av vilka faktorer som Villaägarna hade tagit hänsyn till och varför. Skönt, där får vi förklaringen, tänkte Bloggen. Men även om Bloggen tycker att residualer, regressionsanalyser och korrelationskoefficienter är vansinnigt intressanta så var känslan efter att ha läst dokumentet att det nog behövs en akademisk examen i statistik och teknik för att förstå hur man kom fram till det belopp som adderats på avgiften. På något vis är det framför allt är ledningslängden i förhållande till antalet kunder, s.k. täthet, som är den faktor som drabbat Affärsverken. Det gör bolaget dyrt, fast de är inte det i verkligheten, men borde ha varit billigare, fast räkningen var inte alls så dyr. Kanske? Utredningen är skickad på koll hos kollegorna på elnät, vi återkommer om vi löser knuten.

Vad bloggen dock förstår, utan att ha ingenjörsexamen, är att det inte är alldeles lätt att lägga elledningar i urberget på Karlskronas 33 öar. Det är rimligen lättare att plöja ett dike och lägga en standardkabel i den skånska myllan än att skära och spränga på Trossö och lägga sjökabel mellan öarna. Det behövs ingen statistik för.

Bloggen gjorde också en koll på elhandelsavgifterna, där Affärsverken slåss med 130 andra elbolag. En sökning på Elprisguiden gav att Affärsverken var 10:a på 1-årsavtal, 9:a på 3-årsavtal och faktiskt lägst i pris av alla på 5-årsavtalen. Och 8-årsavtalet är vi fortfarande ensamma om i landet. Se där, då lyckades vi få tillbaka det glada humöret igen!

/Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2014-02-05 10:01

Chatta med kundservice