Premiär för bloggen

Publicerad 26 sep 2012 08.00

Nu är det premiär för vår nya webbplats och för bloggen. Jag ska försöka hålla koll på allt som är aktuellt, men ni kan förvänta er lite extra om de prisskillnader som uppstått sedan elområden infördes i Sverige den 1 november 2011 samt om timmätningsreformen.

Under sommaren hade vi de lägsta spotpriserna på 12 år. Från den 13 juli till den 12 augusti hade vi ett snittpris under 10 öre i hela landet. Den korta förklaringen är låg förbrukning (efterfrågan) på grund av sommar och lågkonjunktur i kombination med riktigt gott om vatten (utbud).

I takt med att semesterperioden tagit slut har vi sett högre priser, särskilt i Sverige där vattenkraftsproducenterna dessutom passat på att spara lite vatten samtidigt som vi har en hel del överföringsbegränsningar.

Nu närmar vi oss den 1 oktober med stormsteg. Reformen som innebär möjlighet för timmätning för alla är ett faktum. Det är en principiellt viktig reform, eftersom vi konsumenter nu får möjlighet att ta tillbaka lite av makten på elmarknaden, från de stora producenterna. Det kommer inte att hända mirakel i vinter, men alla stora erövringar har börjat med ett steg framåt.

Den 1 juli 2009 gick vi från att ta in ett mätvärde per år, för alla elanläggningar med en mätarsäkring upp till 63A, till att med fjärravläsning ta in 12 värden, det vill säga ett per månad. Nu ska vi alltså ges möjlighet att använda 8760 värden per år. Varför det då? Jo, priset på el sätts timme-för-timme, det vill säga det finns redan 8760 priser per år. Alla konsumentprodukter har hittills varit beräknade och baserade på vad hela kollektivet av småkunder har förbrukat. Nu kommer alla konsumenter att beredas möjlighet till att få ett riktigt elpris och därmed också möjlighet att styra sin elförbrukning och därmed få möjlighet att spara pengar, genom att förbruka när elen är som billigast. Och förhoppningsvis få en extra morot att spara in på sin förbrukning. En positiv biverkning är att du sparar på miljön. När elen är som dyrast, är det oftast fossileldad kraft som sätter priset och som också är den du skjuter bort genom att inte konsumera el just då.

För att få tillgång till timmätning kostnadsfritt krävs att du har ett elhandelsavtal som kräver just tillgång på timvärden. Affärsverken kommer att erbjuda två avtalsformer för privatpersoner som bygger på timmätning och timdebitering. Dels ett helt rörligt pris och dels ett avtal som innebär prislåsning av delar av förbrukningen, nämligen våra förvaltningsprodukter Karlskronaportföljen och Sverigeportföljen. Skillnaden beror på var du bor. Antingen bor du i Staun med omnejd och då väljer du Karlskronaportföljen. För kunder utanför kommungränsen erbjuder vi Sverigeportföljen. Alla Affärsverkens produkter till privatpersoner är förnybara, skillnaden mellan de båda portföljerna är att alla Karlskronabor får en del av vår hemproducerade el från Kraftvärmeverket.

Reformen är rätt omfattande och beslutet gick rätt fort. De senaste riktlinjerna för hur detta ska skötas praktiskt med timvärden och meddelanden mellan de olika aktörerna kom bara för ett par dagar sedan, så det finns fortfarande detaljer som inte är helt utmejslade. Till exempel så kommer elnätföretagen att få välja om de ska skicka värden till elhandelsföretaget löpande eller efter månadens slut. De kommer också få en "rimlig tid" på sig att aktivera timmätningen. Den tiden bedömde Regeringen till tre månader. Vi får anledning att återkomma till detta.

Du som redan har ett rörligt pris eller i närtid har möjlighet att byta avtalsform, kan alltså från 1 oktober bli uppgraderad till timmätning och timdebitering. Väl mellan rörligt eller våra portföljer, kontakta vår Kundservice !

Kundservice

Läs mer om våra elavtal och elpriser för privatkund

Läs mer om våra elavtal och tjänster för företag

/Anders Karmehed

Senast ändrad: 2012-09-26 09:10

Chatta med kundservice