1 miljard och statistik

Publicerad 22 aug 2014 07.56

Sverige har nu varit indelat i elområden i 33 månader. Det har varit lite upp och ner kan vi kostatera. Väldigt grovt så har utfallet blivit som vi hade förutspått, prismässigt trodde vi att SE3 skulle hamna på 1-2 öre högre än det nordiska systempriset och SE4 1-2 öre högre än SE3.

Våra priser i Sverige, hela Sverige, har varit mycket högre än i Norge både i höstas och i våras. Detta på grund av underhållsarbete på huvudkabeln mellan länderna. När stamnätsoperatörerna norska Statnett och Svenska Kraftnät (SvK) gör underhåll på en linje begränsas tillgänglig kapacitet och då stängs den billigare norska vattenkraften inne i Norge. I maj betalade sydsvenskarna runt 18 öre mera än sydnorskarna. Medan priset i januari, när överföringen gick på full kapacitet, var samma.

Stamnätsoperatörerna har monopol på överföring mellan elområden, så när det uppstår prisskillnader innebär det att t.ex. SvK köper i det billiga området och säljer i det dyra. Detta kallar vi flaskhalsintäkter. Flaskhalsarna i näten har visat sig uppstå i första hand när stamnätsoperatören själv begränsar överföringen, t.ex. som underhållet på Norgeförbindelsen. Under 2014 har SE4 haft dyrare pris än SE3 i 3,2% av tiden. Men i 99,4% av all tid med prisskillnader har förbindelsen mellan Syd- och Mellansverige varit begränsad. Endast under 1 timme den 16 april har vi haft full kapacitet samtidigt som prisskillnad. Den som sätter begränsningen inom Sverige är SvK. Under tiden med elområden har SvK erhållit flaskhalsintäkter på förbindelsen till SE4 på nära en miljard kronor. Det är vi elkonsumenter i södra Sverige som betalar. Det är nio nollor i 1 miljard.

/Anders Karmehed, anders.karmehed@affarsverken.se

Senast ändrad: 2014-08-20 09:15

Chatta med kundservice