1 år med elområden

Publicerad 30 okt 2012 16.34

Idag vid lunchtid presenterades spotpriserna för den 31 oktober och det innebär att vi har facit för ett år med elområdesindelning i Sverige. Bokslutet kan väl liknas med "ömsom vin och ömsom vatten". Tidvis dyrt och dramatiskt, men på sista raden exakt där vi hade förväntat oss.

Vi inledde med en rätt tuff november 2011, där överföringen till Sydsverige var begränsad, bl.a. för att vi hade problem med tillgängligheten i kärnkraften. Sedan kom ännu en mild vinter och vi hade en lång period med rätt små skillnader mellan områdena. Under mars utförde Svenska Kraftnät (SvK) underhållsarbete på stamnätet i norr och begränsade överföringen mellan SE1 och SE2 med 40%. För första och enda gången fick vi prisskillnader mellan de två nordsvenska elområdena.

Under vårflodstiderna hade vi mycket gott om vatten som producenterna ville skicka söderut. Men fortsatta underhållsarbeten på stamnätet i söder och problem med kärnkraften medförde nya begränsningar av kapaciteten och höga prisskillnader. Men från mitten av juli har skillnaderna varit begränsade och oktober gav de lägsta områdespriserna sedan starten. Endast 3 timmar visade högre pris i SE4 än i övriga landet.

Lite siffror på detta:

Ett volymvägt snitt för spotpriset i elområde syd (SE4/MAL) under hela 12-månaderperioden är ca 33 öre (vilket inkl påslag, elcertifikat, skatt och moms blir 85-90 öre).

Prisskillnaden mellan SE4 och SE3 är volymvägt 1,8 öre/kWh, vilket för en normalstor eluppvärmd villa blir 455 kr per år inkl moms.

Den som hade helt fast pris fick betala ca 1500 kr mera pga områdespriserna.

Affärsverken förväntade att SE3 skulle hamna på 1-2 öre över nordiskt systempris och SE4 1-2 öre ytterligare över SE3, dvs ca 3 öre över system. Facit blev 1,0 + 1,8 = 2,8.

Affärsverkens kunder med fast pris och områdesjustering har sparat en tusenlapp på att inte prislåsa SE4.

Totalt har alla elanvändare i SE4 betalat drygt en halv miljard mer än dem i SE3.

SvK har erhållit en hel miljard i flaskhalsintäkter.

/Anders Karmehed

Senast ändrad: 2012-10-31 09:10

Chatta med kundservice