Vill du producera egen el?

Du kan tillföra förnyelsebar el till vårt elnät och få betalt för överskottet. Anslut ditt vindkraftverk eller solceller.

Mer information om att producera egen el