Varifrån kommer elen?

Här redovisar vi elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. Diagrammen nedan visar ursprunget för den el som såldes under 2016. Du ska som kund ha möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än enbart pris.

Ursprungsmärkning av el

Här kan du se ursprunget för den el Affärsverken Energi sålt i Sverige under 2016. Diagrammet "Affärsverken Energis elmix 2016" visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar energi (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraft. Den elmix du får om du som företagare inte har förnybar energi (ursprungsmärkt el eller Bra miljöval) är den nordiska elmixen. Den ändras varje år och beräknas av Energimarknadsinspektionen utifrån den "restproduktion" som ingen valt att stödja.

 

Affärsverken Energis
miljöprodukter 2016
Affärsverken Energis elmix 2016
(totala försäljningen)
Nordisk elmix 2016,
företag som inte gjort miljötillval
  
    
     

 

EnergikällorNordisk elmix 2016MWhAffärsverken Energis elmix 2016
UG Sol   51
0 %
UG Vatten   438 587 59 %
UG Biobränsle   37 446 5 %
UG Bra Miljöval   210 389 28,3 %
Övrigt förnybart 16,3 % 9 318 1,3 %
Kärnkraft 35,3 % 20 180
2,7 %
Fossilt 48,4 % 27 669
3,7 %
Summa 100%  743 640
100 %


Miljöpåverkan

Du får här även information om vilken påverkan på miljön som produktionen med fossila energikällor och kärnkraftsel ger i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. Miljödata baseras på data från nordiska kraftverk. De är så kallade driftsdata och visar påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

EnergikällorCO2 /g/kWh)Kärnbränsleavfall (g/kWh)
Affärsverken Energis miljöprodukter 2016  0 0
Affärsverkens Energis elmix 2016 32
0,0001
Nordisk elmix 2016
351
0,0011


Gör ett miljöval

För dig som företagskund kan det vara viktigt att stärka din miljöprofilering och minska din miljöpåverkan. Hos Affärsverken kan du därför välja att köpa el från förnybara energikällor som till exempel vatten, vind eller biobränslen

Mer information om miljöval

Kontakt

Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58
Pär Andersson
Säljare
Tel: 0708-78 33 51

Till marknad och försäljning

Senast ändrad: 2017-06-30 08:24

Chatta med kundservice