Rörligt elavtal

När du väljer Rörligt elavtal innebär det att ditt elpris följer elbörsens (Nord Pool) svängningar månad för månad.

Medarbetare AffärsverkenSom på alla marknader styrs prisutvecklingen av tillgång och efterfrågan, vilket påverkas mycket av nederbörd, nivåerna i vattenmagasinen och bränslepriser.

Väljer du rörligt elpris har du låga kostnader när elpriset sjunker och vice versa. Du är dock alltid fri att teckna ett fast avtal med oss när du önskar.

Vill du veta mer?

För mer information om de aktuella priserna, kontakta våra säljare. Du kan också följa prisutvecklingen och läsa mer om elbörsen på Nordpool.

Nord Pools webbplats

Kontakt

Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58
Pär Andersson
Säljare
Tel: 0708-78 33 51

Till marknad och försäljning

Senast ändrad: 2012-05-15 14:05

Chatta med kundservice