Miljöval

För dig som företagskund kan det vara viktigt att stärka din miljöprofilering. Hos Affärsverken kan du därför välja att köpa el från förnybara energikällor som till exempel vatten, vind eller biobränslen genom att välja ursprungsmärkt el. Det går även att välja Bra Miljöval.

Ursprungsmärkt el

Genom att välja ursprungsmärkt el bidrar du till att stimulera förnybar elproduktion, och målet är att få bort så mycket kolkraftsproducerad el som möjligt ur systemet.

Ursprungsmärkt el kommer från förnybara energikällor som vatten, vind eller biobränslen och är märkta med ursprungsgarantier enligt Guarantee of Origin (GoO).

Mer information om ursprungsgarantier på Energimyndighetens webbplats

Logotyp Bra MiljövalBra Miljöval

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik

Kriterierna för Bra Miljöval är uppställda av Svenska Naturskyddsföreningen.

Du kan välja till Bra Miljöval när du teckar elavtal med oss.

Mer information om el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens webbplats

Är du intresserad?

Kontakta våra säljare för mer information om att köpa el från förnybara energikällor eller om miljövalet Bra Miljöval.

Kontakt

Mikael Svensson
Försäljningschef
Tel: 0455-783 53
Sten Faming
Säljare
Tel: 0455-783 58

Till marknad och försäljning

Vi tänker på miljön

I september 2012 invigdes Kraftvärmeverk Karlskrona, som tillverkar miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel.

Senast ändrad: 2015-03-30 09:59

Chatta med kundservice