Avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Elbranschens avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Villkoren är sammansatta av Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi. Du hittar villkoren till höger.

Senast ändrad: 2015-07-01 15:21

Chatta med kundservice