Priser och avtalsvillkor

Välj den typ av elabonnemang som passar dig bäst, utifrån din verksamhet och hur mycket el du förbrukar; säkringsabonnemang eller effektabonemang. Vi erbjuder flera olika nättariffer (abonnemangspriser) för att kunna tillgodose dina behov. Kontakta oss gärna, så hjälper vi till med de frågor du har kring ditt elabonnemang. Samtliga priser är exklusive moms.

Säkringsabonnemang

Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.

 

Nätpriser 2018

Tarifftyp 
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh
Lägenhet 108 31,2
16 168 24
20 232 24
25 316 24
35 496 24
50 748 24
63 984 24

Effektabonnemang

Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.

Nätpriser 2018

Tarifftyp 
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh Effekt, kr/kW
80 348 19,2 62
100 440 19,2 62
125 556 19,2 62
160 720 19,2 62
200 900 19,2 62

 

Nätpriser 2018

Tarifftyp 
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh Effekt, kr/kW
N4 680 6 71
N3 1 632 4 57

 

Överuttagsavgift
Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 33 kr /kVAr för lågspänningskund, respektive 27 kr /kVAr för högspänningskund.

Avtal och allmänna avtalsvillkor

För anslutning och överföring på nätet gäller de allmänna avtalsvillkoren för näring och konsument.
Avtalsvillkor Elnät för näringsidkare NÄT 2012 N samt Avtalsvillkor Elnät näringsidkare högspänning NÄT 2012 H. Du hittar avtalsvillkoren till höger.

Statliga avgifter som ingår i nätavgiften

I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift 45 kr/år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 750 kr/år, nätövervakningsavgift 600 kr/år och elberedskapsavgift 2 477 kr/år.

Energiskatt

Med start den 1 januari 2018 faktureras energiskatten från ditt elnätsföretag istället för som tidigare ditt elhandelsföretag. Energiskatten är för närvarande 33,1 öre/kWh. Läs mer om energiskatten här.

Nyanslutning av elanläggningar

Prislistan för anslutning av säkring eller hög och lågspänning gäller alla fastigheter eller anläggningar som ska nyanslutas till nätet eller utöka befintligt abonnemang. Du som kund kan i samråd med oss på Affärsverken komma överens om vilken som är lämpligast.

El för tillfälliga anläggningar

Tivolin, filminspelningar, byggarbetsplatser och korvvagnar är några exempel som kräver tillfällig el. Du kanske också behöver tillfällig el för någon specifik aktivitet? Vi på Affärsverken levererar el där du behöver den – när du behöver den.

Nätpriser 2018

Tarifftyp   
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh Effekt, kr/kW
16 202 24 0
20 278 24 0
25 379 24 0
35 595 24 0
50 898 24 0
63 1 181 24 0
80 418 19,2 62
100 528 19,2 62
125 667 19,2 62
160 864 19,2 62
200 1 080 19,2 62

 

Nätpriser 2017

TarifftypTariff A
Mätarsäkring (A) Fast avgift, kr/mån Rörlig avgift, öre/kWh Effekt, kr/kW
B4 816 6 71
B3 1 958 4 57

Inkopplingsavgift

Normal till- och frånkoppling av tillfälliga anläggningar görs enligt gällande timpriser, dock lägst 3 500 kr/anläggning.

Senast ändrad: 2018-01-12 07:54

Chatta med kundservice