För elinstallatörer

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats samt tillfälliga anslutningar skall alltid anmälas av behörig installatör.

Föranmälan och färdiganmälan elinstallation

Nyaanslutning av el och tillfällig anläggning ska föranmälas till oss av en elinstallatör. När installationen är klar skickar installatören in en skriftlig färdiganmälan till oss.
Blanketter finns till höger.

Senast ändrad: 2012-05-15 14:08

Chatta med kundservice